Akne

Akne

Yağ bezleri, deride folikül adı verilen içinde kıl kökünün de bulunduğu bir kanala açılır ve pore adı verilen gözeneklerden deri yüzeyine ulaşır. Bu kanalın çevresini döşeyen hücrelere keratinositler denir. Akneyi oluşturan faktörler folikül içindeki anormal değişikliklerden kaynaklanır.
Melanositik nevüsler(benler)

Melanositik nevüsler(benler)

Çoğunlukla ben olarak adlandırılan 0.5 cm den küçük, sınırları belirli, akkiz pigmente maküller, papüller veya nodüller olup, epidermis, dermis ve nadiren subkutan dokuda yerleşmiş melanositiknevüs hücre gruplarından oluşmuştur.
Cilt (Deri) Kanseri

Cilt (Deri) Kanseri

Tek yada çok sayıda, ayrık, kuru, kaba ve yapışık kabuklu lezyonlar yetişkinlerin güneşe maruz kalan derisinde oluşur. Deri kanseri öncüsü lezyondur.Güneşe kronik maruz kalmış yerlerde oluşur. Oldukça yaygındır. Çok güneşli ülkelerde yaşayanlarda 30 yaş civarında başlar.
Mantar (Tinea)

Mantar (Tinea)

TineaPedis ayağın mantar enfeksiyonunu belirtmek için kullanılan bir terimdir. Mantarlar yaşayan mikroorganizmalardır ve her insanda büyüyüp çoğalırlar. Bu enfeksiyonun oluşmasında kişilerin ayak ve ayakkabı hijyeninin önemi büyüktür. Geleneksel olarak çıplak ayakla dolaşan kişilerde gelişmemektedir.
Siğil (Human Papilloma Virus Enfeksiyonu)

Siğil (Human Papilloma Virus Enfeksiyonu)

Siğil oluşumuna sebep olan humanpapillomavirus (HPV) enfeksiyonu insanlarda yaygın olarak bulunur. Deri ve mukozmembranlardasubklinik(dışarıdan bakınca belli olmayan) enfeksiyon veya çok değişik benign(belirgin) klinik lezyonlara sebep olurlar. Ayrıca deri ve mukozaların skuamoz hücreli kanserlerinin oluşumunda da neden olabilirler. 150’den fazla tipi tanımlanmıştır.
Herpes (Uçuk)

Herpes (Uçuk)

Çocuk veya genç erişkinlerde ateş ve bölgesel lenf bezi iltihabıyla ortaya çıkar. 7-10 gün süren ağır bir döküntü ağızda, dudakta veya yüzde olabilir. Uçuk çok hafif veya belirti vermeden de seyredebilir.
Alopesi ( Saç Dökülmesi )

Alopesi ( Saç Dökülmesi )

Toplumlar saç ve saç şekilleri üzerinde sosyal ve kültürel bir rol oynarlar. Saç çizgisinin geriye kayması veya saçların incelmesi gerek erkek gerekse kadında çok önemli bir problem haline gelmiştir. Saçların neden döküldüğünü anlamaksızın, hastalar mucize tedaviler diye lanse edilen mega vitaminler, saçlı deri masajı, elektrikli uyarı ile saça uygulanan ilaçlar gibi yöntemlere yönelmekteler.
Pitriyazis Rosea ( Gülleme )

Pitriyazis Rosea ( Gülleme )

Gül hastalığı sıklıkla kendiliğinden iyileşme özelliği gösteren bir tablo sergiler. İlk olarak haberci bir lezyonla başlar. Daha sonra vücuda dağılan döküntüleri olur. 13-43 yaşları arasında başlayabilir. Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında başladığı görülür.
Rosecea ( Gül hastalığı )

Rosecea ( Gül hastalığı )

Rosecea yüzde kızarıklık ve şişme yapan oldukça kişide olan bir rahatsızlıktır.Özellikle yetişkin aknesi olarak görülür.Yüzün orta kısmından yanak,alın,çene ve burunda oluşan kızarıklıklar ile dikkat çeker.Bazen bu duruma kulaklar,sırt ve göğüste eklenebilir.Bu rahatsızlıkta aknede oluşan siyah noktalar bulunmamaktadır.
Seboreik Dermatit ( Yağlı Egzema )

Seboreik Dermatit ( Yağlı Egzema )

Bu hastalığın klasik bulgusu bir kızartı üzerinde sarı yağlı görünümlü kepeklenmedir. Döküntüler en sık saçlı deri, burnun her iki yanı, kaşlar, kirpikler, kulak arkası, sırt ve göğüs gibi yağ salgısının fazla olduğu bölgelerde görülür.
Atopik Dermatit ( Allerjik Egzema )

Atopik Dermatit ( Allerjik Egzema )

Atopi kelimesi bir ailenin birden fazla üyesini sıklıkla etkileyen alerjik veya ilişkili hastalıkları tanımlar. Bu ailelerde saman nezlesi veya astım gibi alerjiler görülebilmesi yanında Atopik Dermatit olarak isimlendirilen deri döküleri de görülebilir. Atopik Dermatit, dünyanın her bölgesinde sık görülen bir hastalıktır.
Allerjik veya İritan Kontakt Dermatit ( El Egzeması )

Allerjik veya İritan Kontakt Dermatit ( El Egzeması )

Egzema her türlü kızartılı, su dolu kabarcıklar, sulantı, kahverengi, kalınlaşmış deri döküntülerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Örnek olarak dermatit, alerjik kontakt dermatit, seboreik dermatit, atopik dermatit, numuler dermatit verilebilir.
Psoriasis ( Sedef Hastalığı )

Psoriasis ( Sedef Hastalığı )

Kafa derisi, diz ve dirseklerde görülen; kırmızı renkli ve üzerinde sedefimsi beyaz pullar bulunan yaralar şeklinde ortaya çıkması sebebiyle sedef hastalığı olarak bilinir. Psoriasis (sedef) toplumun % 1-3’ünü etkileyen ve süreklilik gösteren (kalıcı) bir deri hastalığıdır. Sedefin ömür boyu süren alevlenme ve iyileşme dönemleri olabilir.
Vitiligo ( Ala hastalığı )

Vitiligo ( Ala hastalığı )

Vitiligo deriye renk veren pigmentin kaybı ile oluşan beyaz deri lekeleridir. Vücudun herhangi bir yeri tutulabilir, sıklıkla vücut simetrik tutulur. En sık tutulum yerleri yüz, dudaklar, eller, kollar, bacaklar ve cinsel organlardır.
Molluscum Contagiosum

Molluscum Contagiosum

MC sık görülen kanseröz olmayan virüslerden kaynaklanan bulaşıcı bir enfeksiyondur. Derinin en üst tabakasında yerleşen bu virüsler deride kabartıların oluşmasına neden olur. Yapı olarak siğillere benzerler fakat değişik bir virüs tarafından oluşturulurlar (Pox virüs). Virüs deriye küçük çatlaklar veya kıl köklerinden girer.
Ürtiker ( Kurdeşen )

Ürtiker ( Kurdeşen )

Kurdeşen, derinin herhangi bir bölgesinde tek tek veya guruplar halinde soluk pembe renkli deri şişlikleridir. Ürtiker , kurdeşenin tıbbi ismidir. Deri döküleri yerinde iz bırakmadan birkaç saat içinde geriler ve kaybolur. Eskileri kaybolurken yeni döküler gelişebilir.
Liken Planus

Liken Planus

Liken planus, 30 -60 yaşlarda başlar, kadınları daha sık tutan sebebi bilinmeyen bir hastalıktır. Hızlı veya yavaş başlayan lezyonlar aylarca veya yıllarca sürebilir. Bazen şiddetli kaşıntı vardır. Ağız içinde beyaz renkli döküntüler yapabilir. Değişik klinik şekilleri vardır.
Zona ( Gece Yanığı )

Zona ( Gece Yanığı )

Zona olarak da bilinen Herpes Zostersu çiçeği virüsünün yaptığı bir enfeksiyondur. Su çiçeği geçiren herkes Zonaya yakalanabilir. Virüs sinir köklerinde aktif olmayan bir şekilde yaşamını sürdürür ve yeniden aktifleştiğinde Zona gelişir.
Tırnak Sorunları

Tırnak Sorunları

Tırnağın en önemli fonksiyonu koruma fonksiyonudur. Tırnak problemleri oldukça sıktır. Sedef ve egzema gibi hastalıklarda, travma sonrasında, ilaçların yan etkisi olarak ve bazı cilt hastalıklarında tırnaklarda değişikler görülür. Tırnaklarda görülen bozuklukların en sık nedeni mantar enfeksiyon olmakla beraber, bakteri enfeksiyonları da tırnaklarda bozukluk yapabilir.
Behçet Hastalığı

Behçet Hastalığı

Behçet hastalığı ağızda ve cinsel bölgede ağrılı ülserler (yaralar), göz problemleri ve deri bulgularıyla seyreden bir hastalıktır. Hastalık nadir görülmekle birlikte Türkiye'de daha nadirdir. Hastalık 1924 yılında bu hastalığı tanımlayan Tütk Dermatolog Hulisi Behçet'in adıyla Behçet hastalığı olarak adlandırılmıştır.
AIDS'te Görülen Deri Bulguları

AIDS'te Görülen Deri Bulguları

Edinsel bağışıklık yetmezliği sendromu (AIDS) vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini azaltan HIV (Human ImmunodeficiencyVirus=İnsan bağışlık sitemini güçsüzleştiren virüs) adıyla bilinen virüsünün yaptığı bir hastalıktır. AIDS virüsüne yakalanan kişilerin derilerinde bakteri, mantar ve virüs enfeksiyonu ve cilt kanseri daha sık görülür.
Kallus, Klavus ( Nasır )

Kallus, Klavus ( Nasır )

Nasırlar deri kalınlaşması ile syreden bir deri hastalığıdır. Genellikle ağrılıdırlar. Bazen üzerleri soyulabilir. Bazen ağrısız sertleşme şeklinde görülebilir.
Skabies ( Uyuz )

Skabies ( Uyuz )

En az 2500 yıldır insanlarda görülen bir akar hastalığıdır.Tüm dünyada heryıl 300 milyon uyuz tanısı konulmaktadır. Bu hastalık kişisel hijyene bağlı olmadan her yaş ve ırkta görülebilmektedir. Fakat iyi tanı ve tedavi yöntemleri geliştiğinden, uyuz kalıcı bir hastalık olmaktan çıkmıştır.
Pişik

Pişik

Terin asidik etkisi ile sık sık pişik oluşumu gözlenir. Öncelikle, pişiğin yalnızca bir hijyen problemi olmadığını vurgulamak gerekir. İntertriginöz bölgelerde (derinin birbirine sürtünen yüzeylerinin bulunduğu sahalarda) cilt yapısı oldukça hassastır. Dolayısıyla, terin asidik yapısı, bu bölgelerin uzun süre nemli ve havasız kalması ile, cildi tahriş eder.
El, Ayak, Ağız Hastalığı

El, Ayak, Ağız Hastalığı

El, ayak,ağız hastalığı genellikle bebek ve 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen ancak bazen yetişkinlerde de görülebilen yaygın bir viral hastalıktır. El, ayak ve ağız hastalığı belirtileri yüksek ateş, el ve ayaklarda döküntü, ağız içinde aft benzeri yaralar (herpanjina) dır. Sıklıkla yazın veya sonbaharın ilk aylarında görülür.